KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE


W związku z ciągłym rozwojem firmy, stając naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy nowe usługi: księgowe i z zakresu kadr i płac. Świadczymy usługi zarówno dla firm jak i osób prywatnych.


 

Oferta obejmuje miedzy innymi:

Księgowość

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • odliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja obrotu magazynowego,
 • ewidencja do celów podatku VAT,
 • optymalizacja kosztów firmy,
 • obsługa ZUS,
 • obsługa platformy Płatnik,
 • obsługa kadr i płac,
 • rozliczenia PIT, VAT, - rozliczenie roczne
 • sporządzanie analiz finansowych,

Kadry i płace

dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • Prowadzenie akt osobowych - Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • Prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne. dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników
 • Sporządzenie listy płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło
 • Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów

prowadzenie dokumentacji ZUS

 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
                                   

W celu dokonania wyceny
zapraszamy do kontaktu:

Jeśli nie znaleźli Państwo usługi, którą jesteście zainteresowani, prosimy o kontakt, a my dostosujemy się do stawianych wymagań.

W Krakowie i najbliższych okolicach oferujemy odbiór dokumentów od klienta.
Zapewniamy wykonawstwo zleceń jednorazowych oraz możliwość stałej współpracy. 

W ramach stałej współpracy oferujemy między innymi możliwość sporządzenia przyjaznej dla obu stron umowy.
Gwarantujemy konkurencyjne ceny przy wysokiej jakości usług i obsługi klienta.ZAPRASZAMY DO KONTAKTU